Skjellviknubben - 29. januar

Før stormen/orkanen Tor kom nordover langs Helgelandskysten...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar